Rekrutacja do przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r. od godziny 9.00, a zakończy się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.00. Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie przez Miasto Rybnik drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej