Plan lekcji

Poniżej aktualny plan lekcji na rok szkolny 2019/2020.

W planie głównym nie ujęto zajęć dodatkowych - korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych oraz zajęć w ramach projektu unijnego. Uczniowie, którzy uczęszczają na wymienione zajęcia indywidualnie otrzymali stosowną informację oraz druk zgody.

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, unijne, inne

obowiązuje od 16.09.2019zajęcia rewalidacyjne

 

Lp.

zajęcia

nauczyciel

termin zajęć

1.

0

Chmielewska Magdalena

poniedziałek 15.30-16.00

piątek 7.10-7.40 

2.

III

Chmielewska Magdalena

poniedziałek 14.30-15.30

wtorek 7.00-8.00

3.

VIb

Chmielewska Magdalena

środa 10.35 - 11.35

piątek 11.25-12.25

4.

VIa

Staroń Ewa

wtorek 14:30-15:30

czwartek 14:30-15:30

5.

VIII

Staroń Ewa

wtorek 15:30-16:30

czwartek 15:30-16:30

6.

II

Mika-Dolecka Patrycja

poniedziałek 13:30-14:30

czwartek 13:55-14:55

7.

IV

Mrozek Daniela

poniedziałek 8.30 - 9.30

piątek 8.30 - 9.30

8.

IV

Mika-Dolecka Patrycja

środa 13:30-14:30

czwartek 14:55-15:55zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Lp.

grupa

ilość uczniów

nauczyciel

termin zajęć

1.

kl. I-II

2

Mika-Dolecka Patrycja

poniedziałek 12:40-13:25

wtorek 8:50-9:35

2.

kl. III

5

Mrozek Daniela

wtorek 12.40 - 13.25

czwartek 9.45 - 10.30

3.

kl. IV, Va

3

Mrozek Daniela

wtorek 8.00- 8.45

wtorek 13.40 - 14.25

4.

kl. Va

5

Walas Jolanta

czwartek 13.40 - 14.25

piątek 8.00 - 8.45 

5.

kl. Va/Vb/VIa

5

Walas Jolanta

poniedziałek 14.30 - 15.15

wtorek 14.30 - 15.15

6.

kl. VIb

5

Walas Jolanta

wtorek 13.40 - 14.25

środa 13.40 - 14.25

7.

kl. VII/VIII

4

Walas Jolanta

środa 8.00 - 8.45

czwartek 14.30 - 15.15zajęcia logopedyczne

 

Lp.

grupa

ilość uczniów

nauczyciel

termin zajęć

1.

kl. IV

1

Chmielewska Magdalena

poniedziałek 16:00 -16:45

wtorek 8.00-8.45

2.

kl I gr 1

3

Mika-Dolecka Patrycja

poniedziałek 11:40-12:25

środa 7:10-7:55

3.

kl I gr 2

4

Mika-Dolecka Patrycja

wtorek 9:45-10:30

środa 12:40-13:25

4.

kl II

3

Mika-Dolecka Patrycja

wtorek 8:00-8:45

czwartek 13:10-13:55

5.

kl III gr 1

4

Mika-Dolecka Patrycja

środa 8:509:35

6.

kl III gr 2

2

Mika-Dolecka Patrycja

piątek 7:00-7:45

7.

kl IV i VI a

3

Mika-Dolecka Patrycja

wtorek 7:10-7:55

środa 8:00-8:45zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

Lp.

zajęcia

klasy

ilość uczniów

nauczyciel

termin

1.

FP pol

VIa, VI b

5

Ficek Klaudia

wtorek 8.00 - 8.45

2.

FP pol

Va/Vb

7

Mrozek Daniela

czwatrek 8.00 - 8.45

3.

FP mat

Va/Vb

6

Bąk Aleksandra

wtorek 8:00-8:45

4.

FP mat

VIa, VIb

8

Kaczmarczyk Teresa

poniedziałek 8.00-845

5.

FP ang

VA 

2

Kłapyta Katarzyna

piątek 8.00-8.45

 

zajęcia unijne w ramach projektu “Z matematyką na ty”

 

Lp.

zajęcia

klasy

ilość uczniów

nauczyciel

termin

1.

zajęcia psychoedukacyjne

VIa

9

A. Sączek

piątek

8.00-8.45

2.

koło rozwijające  przyrodniczo-matematyczne

VIb

6

T. Kaczmarczyk

piątek

13.40-14.25

3.

koło rozwijające  przyrodniczo-matematyczne

VIII

3

T. Kaczmarczyk

czwartek

7.10-7.55

4.

koło rozwijające  przyrodniczo-matematyczne

VII

4

T. Kaczmarczyk

środa

8.00-8.45

5.

zajęcia wyrównawcze

VIII

6

T. Kaczmarczyk

poniedziałek 7.10-7.55

6.

Kółko przyrodnicze- matematyczne

IV

6

A.Dudek-Szymura

poniedziałek 7.10-7.55

7.

Kółko przyrodnicze- matematyczne

Va / Vb

8

A.Dudek-Szymura

środa

7.10-7.55

8.

zajęcia psychoedukacyjne

IV

9

A.Dudek-Szymura

czwartek

7.10-7.55

9.

logopedyczne III

III

4

P. Mika-Dolecka

poniedziałek 8:00-8:45 i 8:50-9:35

10.

logopedyczne VI

VI b

2

P. Mika-Dolecka

piątek

13.40-14.25 i 

14:30-15:15

11.

zajęcia psychoedukacyjne

Va/Vb

10

B.Nierada

wtorek 7:10-7:55

czwartek 7:10-7:55

12.

Zajęcia psychoedukacyjne

VII

4

J.Walas

czwartek

8.00 - 8.45

13.

Zajęcia psychoedukacyjne

VIII

5

J.Walas

piątek

7.10 - 7.55

14.

Zajęcia psychoedukacyjne 

III

7

M. Chmielewska

wtorek 13.15 - 14.00

15.

koło

przyrodniczo -matematyczne

rozwijające

III

7

M. Chmielewska

wtorek 12.30-13.15

15.

koło matematyczno - przyrodnicze - wyrównawcze

III

7

M. Chmielewska 

wtorek 14.00-14.45sks (w ramach programu Ministerstwa Sportu)

 

Lp.

zajęcia

klasy

ilość uczniów

nauczyciel

termin

1.

basket

IV-VII

15

Kras Beata

poniedziałek

14.30-15.30

piątek

7.45-8.45

2.

gimnastic

IV-VII

15

Kras Beata

środa

7.45-8.45

czwartek

7.45-8.45inne

 

Lp.

zajęcia

klasy

ilość uczniów

nauczyciel

termin

1.

rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

I

II


IV

41

Mrozek Daniela

w ramach pedagoga

wtorek 9.45 - 10.30 poniedziałek 8.50 - 9.35 

język niemiecki (w ramach mniejszości narodowej)

 

Lp.

zajęcia

klasy

ilość uczniów

nauczyciel

termin

1.

niemiecki MN

III

7

Łukasz Masny

Poniedziałek

8.50-9.35

Środa

8.50-9.35

Piątek

13.40-14.25

2.

niemiecki MN

IV, Vb, VIb

16

Łukasz Masny

Wtorek

14.30-15.15

Środa

13.30-14.25

Piątek

8.00-8.45

3.

HiK MN

Vb, VIb

10

Łukasz Masny

Poniedziałek

14.30-15.15
koła rozwijające uzdolnienia uczniów (GD)

 

Lp.

zajęcia

klasy

ilość uczniów

nauczyciel

termin

1.

koło matematyczne

VIII

8

Teresa Kaczmarczyk

poniedziałek 14.30-15.15

2.

koło języka polskiego

VIII

8

Klaudia Ficek

piątek

8.00 - 8.45

3.

koło języka angielskiego 

VIII 

8

Katarzyna Kłapyta

środa

8.50-9.35

4.

koło językowo

-europejskie

VII

10

Katarzyna Kłapyta

wtorek

8.00-8.45

5.

koło językowo

-europejskie

VIII

6

Łukasz Masny

czwartek 13.40-14.25

6.

koło informatyczne

IV

13

Łukasz Widera

środa

13.40 - 14.25

7.

koło rozwijające kompetencje cyfrowe

I

23

Aleksandra Dudek-Szymura

środa       8.00-8.45

8.

koło rozwijające kompetencje cyfrowe

II

19

Alina Gamoń

poniedziałek 11.40-12.25     

9.

koło czytelnicze 

III

26

Magdalena Chmielewska

środa
13:40-14.25

10.

koło rozwijające kompetencje cyfrowe

III

26

Aleksandra Dudek-Szymura

poniedziałek 9.45-10.30             

11.

koło muzyczno -teatralne

VIa

 

Lidia Węgrzyk-Łanowa

 czwartek 8:50-9:35

12.

koło muzyczno -teatralne

VIb

 

Lidia Węgrzyk-Łanowa

 czwartek 8:00-8:45Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej