Dla rodziców

Wizualizacja

pomysłu stworzenia placu zabaw z grami podwórkowymi

na terenie szkolnego boiska

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej