Jadłospis i opłaty

Informujemy, że podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać:

- telefonicznie pod nr tel. 32 235 99 45 *wew 27

- osobiście u intendenta lub wychowawcy grupy

 

Opłaty związane z pobytem i wyżywieniem, prosimy wpłacać na konto bankowe o numerze:

05 1020 2472 0000 6502 0498 6735

 

Prosimy o wpłaty kwot, równych tym, które podane są na paskach należności.

Wpłaty należy dokonać do 15-go dnia każdego miesiąca.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej