Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo.

Od dnia 12.06.2020 należy składać Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.

Dokument podpisują oboje rodzice / opiekunowie prawni i składają w szkole lub przesyłają skan na adres zszp3.sekretariat@gmail.com .

Dokument należy złożyć do 19.06.2020 do godziny 12.00. 

Dokument do pobrania poniżej lub w sekretariacie.

WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA ZAWIESZONEJ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ - szczegóły i terminy poniżej

UWAGA WAŻNE!

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola prowadzone będzie w dniach 26.05.2020 - 4.06.2020 do godz. 15:00.

W tym czasie należy wypełnić wniosek rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl.

Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola „pierwszego wyboru”. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów - oświadczenia lub zaświadczenia:

 

  • oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym należy dołączyć oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki
  • wielodzietność rodziny kandydata - potwierdzona oświadczeniem rodzica,
  • niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą.

 

 

Oświadczenie do pobrania - kliknij tutaj

 

Informacje dotyczące kryteriów znajdziecie Państwo w tym dokumencie - kliknij tutaj.

Rodzice wychowanków przedszkola z roczników 2014-2016, którzy wyrażają wolę kontynuacji korzystania z naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, składają w sekretariacie szkoły deklarację kontynuacji wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców / opiekunów prawnych (osobiście lub w formie skanu/zdjęcia wysłanego pocztą elektroniczną na adres podany w dokumencie).

Termin złożenia dokumentu - od 5.05.2020 do 18.05.2020 w dni robocze w godz. 9-13.

docx
28494

Zasady naboru do rybnickich przedszkoli w roku 2020

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

5.05.2020 godz. 9.00

18.05.2020 godz. 15.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.05.2020 godz. 9.00

2.06.2020 godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.05.2020 godz. 9.00

8.06.2020 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

10.06.2020 godz. 12.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2020 godz. 12.00

19.06.2020 godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.06.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2020 godz. 9.00

29.06.2020 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2020

godz. 9.00

30.06.2020 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.07.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.07.2020 godz. 12.00

3.07.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

6.07.2020 godz. 9.00

pdf
287225

Aktualne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli - Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Rybnika

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej