Kadra

DYREKCJA

 

Od 1 września 2018 roku funcję dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II jest pan Łukasz Widera.

Funkcję wicedyrektora pełni pan Michał Idziaczyk.

SEKRETARIAT

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Funkcję sekretarza pełni pani Mirela Waluga.

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Bąk Aleksandra - matematyka
Borkowska Agata - język polski
Chmielewska Magdalena - nauczanie wczesnoszkolne, tyflopedagog, logopeda
Dębowy Urszula - wychowanie przedszkolne, język angielski, logopeda
Donalska Agnieszka - wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe

Dudek-Szymura Aleksandra - nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie do życia w rodzinie
Ficek Klaudia - język polski, terapia pedagogiczna

Gawlik Katarzyna - chemia
Gamoń Alina - nauczanie wczesnoszkolne, technika, informatyka
Idziaczyk Michał - język angielski, terapia pedagogiczna
Janiaczyk Jarosław - geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
Kaczmarczyk Teresa - matematyka

Kłapyta Katarzyna - język angielski
Kołek Adriana - fizyka
Konsek Urszula - religia
Kras Beata - wychowanie fizyczne
Kula Joanna - wychowanie fizyczne
Masny Łukasz - język niemiecki, historia
Mika-Dolecka Patrycja - wychowanie przedszkolne, logopeda, terapia pedagogiczna

Mika Barbara - wychowanie przedszkolne

Mitko Arkadiusz - plastyka

Mrozek Daniela - język polski, pedagog szkolny
Nadolny Dominika - edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technika
Nierada Beata - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
Piecha Danuta - wychowanie przedszkolne
Polywka Lidia - wychowawca  świetlicy
Sączek Agata - przyroda, biologia, pedagog szkolny, rewalidacja
Staroń Ewa - surdopedagog
Walas Jolanta - bibliotekarz, terapia pedagogiczna
Węgrzyk-Łanowa Lidia - muzyka, wychowawca świetlicy
Widera Łukasz - informatyka, język angielski

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej