Odkrywamy tajemnice przyrody

2018-12-07

Odkrywamy tajemnice przyrody

Uczniowie klas czwartych i szóstej odkrywają podczas lekcji przyrody
tajemnice otaczających ich substancji i zjawisk. Dzieci między innymi
prowadziły obserwacje mikroskopowe, budowały camerę obscurę, badały
rozchodzenie się dźwięku w różnych ośrodkach oraz dokonywały pomiaru
odległości w terenie.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej