Dla rodziców

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych.

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020
godz. 8.00

20.03.2020
godz. 15.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020   godz. 8.00

13.03.2020   godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

16.03.2020 godz. 8.00

18.03.2020

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

19.03.2020 godz. 10.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020   godz. 8.00

24.03.2020   godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2020 godz. 10.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2020   godz. 10.00

3.04.2020  
godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

7.04.2020 godz. 10.00

pdf
307818

W załączniku znajduje się regulamin oceniania z zachowania obowiązujący w szkole.

pdf
150473

W pliku do pobrania znajduje się dokument opisujący fragmenty Wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Całość Statutu znajduje się na stronie BIP szkoły.

*** UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW ***

Szanowni Państwo,

zgodnie z przepisami, szkoła w żaden sposób nie pośredniczy w wyborze polisy od następstw niebezpiecznych wypadków uczniów. Ubezpieczenie dziecka jest prywatną, indywidualną sprawą rodziców i nie jest obowiązkowe.

Na rynku działa wiele firm i przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie możecie Państwo uzyskać wszelkie informacje na temat ubezpieczeń NNW.

Artykuł dotyczący ubezpieczeń pojawił się również na naszym lokalnym portalu rybnik.com.pl - link

Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły odbędzie się 12 września 2019 - czwartek o godz. 17:30 (spotkanie ogólne z dyrektorem - sala gimnastyczna, następnie "wywiadówki" w klasach).

Serdecznie zapraszamy.

Wizualizacja

pomysłu stworzenia placu zabaw z grami podwórkowymi

na terenie szkolnego boiska

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej