Aktualny plan lekcji na rok szkolny 2023/2024.

 

W planie głównym nie ujęto zajęć dodatkowych - korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych oraz wyrównawczych. Uczniowie, którzy uczęszczają na wymienione zajęcia indywidualnie otrzymali stosowną informację oraz druk zgody.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej