Plan lekcji

Poniżej aktualny plan lekcji na rok szkolny 2019/2020.

W planie głównym nie ujęto zajęć dodatkowych - korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych oraz zajęć w ramach projektu unijnego. Uczniowie, którzy uczęszczają na wymienione zajęcia indywidualnie otrzymali stosowną informację oraz druk zgody.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej