Plan lekcji dla uczniów klas I - II w systemie zdalnym.

Uczniowie klas III - VIII pracują w formie zdalnej wg dotychczasowo obowiązującego w szkole planu.

pdf
364656

W pliku do pobrania plan klas III - VIII obowiązujący od 16.11.2020

Aktualny plan lekcji na rok szkolny 2020/2021.

W planie głównym nie ujęto zajęć dodatkowych - korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych oraz wyrównawczych. Uczniowie, którzy uczęszczają na wymienione zajęcia indywidualnie otrzymali stosowną informację oraz druk zgody.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej