Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna przystąpiła do rządowego programu pt. Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa. Program został uchwalony przez Radę Ministrów, a jego realizację
zaplanowano na lata 2021-2025. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Dzięki udziałowi w programie wzbogaciliśmy naszą bibliotekę o: 434 pozycje książkowe dla
uczniów, laptopy do pracy, a także pozyskaliśmy fundusze na rozwijanie promocji
czytelnictwa.
Zorganizowaliśmy wiele akcji czytelniczych dla uczniów:
1. Święto Pluszowego Misia.
2. Narodowe Czytanie w klasach I-VIII.
3. Dzień Gier Planszowych- czytanie instrukcji, tworzenie gier na podstawie motywów
książek.
4. Wizyta w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku Filia nr 12 - Dzień
Postaci z Bajek.
5. Kiermasz książki dla klas I-VIII - współpraca z Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki
w Tuliszkowie.
6. Spotkanie autorskie z Moniką Fibic.
7. Organizacja konkursów np. "Najlepszy Czytelnik", "Najlepsza klasa", "Która klasa
przyniosła najwięcej misiów?";, konkursy czytelnicze, recytatorskie.
8. Dzień Kropki  w klasach I-III - czytanie opowiadania "The Dot", rozmowa na temat
swoich talentów, uzdolnień.
9. Dzień  książki - uczniowie dowiedzieli się jak ludzie rysowali i pisali w dawnych
czasach, poznali przodków papieru i e-booka.
Na gazetkach, w korytarzach nauczyciele bibliotekarze umieszczają materiały związane z
promocją czytelnictwa, zamieszczają informacje i ciekawostki o pisarzach, poetach i ich
twórczości. Zamieszczane są także informacje na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i
młodzieży.
W szkole realizujemy następujące projekty czytelnicze:
1. "Czytać każdy może"
2. "Cała Polska czyta Dzieciom"
3. "Czytamy lekturki spod chmurki"- innowacja w klasach I-III
4. "Bajki bez barier. Każdy inny - wszyscy równi"
W lutym odbędzie się uroczystość Pasowania na Czytelnika uczniów klasy I.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować zaplanowane działania i otrzymać
dofinansowanie na nowe pozycje książkowe. Nasza biblioteka jest bogatsza w lektury oraz
inne ciekawe książki, które zachęcą uczniów do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania
z jej zbiorów.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej