2018-11-30

Przygoda z biologią

Najciekawsze lekcje biologii to te, podczas których uczniowie sami
przeprowadzają doświadczenia. Na przykład w klasie piątej dzieci
wykazały, że podczas fermentacji drożdże wydzielają dwutlenek węgla
oraz określiły wpływ dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy, zaś
w klasie siódmej wykrywały obecność skrobi w produktach spożywczych
oraz badały wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi.

galeria zdjęć - kliknij tutaj

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej