2019-03-19

W dniu 19 marca odbyły się w Zespole Szkolno-Predszkolnym nr 1 zawody klas I '" "Pierwszak potrafi "' w których uczestniczyliśmy. W zawodach uczestniczyło 10 szkół rybnickich . Nasi uczniowie   w tych zawodach zajęli  I miejsce , do zawodów zostali przygotowani  przez mgr Beatę Kras nauczyciela wychowania fizycznego. Uczniowie zdobyli puchar oraz otrzymali drobne upominki indywidualne.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej