Olimpiada Matematyczna Juniorów

2019-09-26

 Olimpiada Matematyczna Juniorów  

26 września 2019 u naszej szkole odbył się  I etap (szkolny) zawodów matematycznych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (http://www.sem.edu.pl/, https://omj.edu.pl/)

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. 

Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Juniorów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży starszych klas szkół podstawowych, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy .

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych .

  • Część testowa odbyła się w szkole . Podczas 75-minutowego sprawdzianu uczniowie odpowiadali  na 15 pytań testowych. 

 

W naszej szkole ośmiu uczniów (czterech z klasy ósmej i czterech z klasy siódmej) podjęło to wyzwanie, co było doskonałą okazją do sprawdzenia sie w warunkach egzaminu zewnętrznego z matematyki. 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej