Wielkie święto w naszym Zespole

2020-02-03

Spotkanie noworoczne szkół noszących imię Jana Pawła II

Dzień 30 stycznia 2020 roku był już długo wyczekiwany w naszej szkolnej społeczności. Spotkał nas ogromny zaszczyt pełnienia funkcji organizatora i gospodarza noworocznego spotkania wszystkich szkół noszących imię Jana Pawła II archidiecezji katowickiej w roku setnej rocznicy jego urodzin. Spotkaniem tym zainaugurowaliśmy obchody ogłoszonego w naszej Ojczyźnie przez Sejm RP Roku św. Jana Pawła II.

 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:30 Mszą świętą koncelebrowaną sprawowaną w naszym parafialnym kościele w Ochojcu pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Wodarczyka. Już na Mszy świętej zauważyć można było powagę naszego święta - sztandary szkół z różnych miejscowości naszego regionu oraz przygrywająca orkiestra dęta wywarły wrażenie na uczestnikach liturgii. Po zakończeniu Mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły - przy dźwiękach orkiestry, na czele z pocztami sztandarowymi, wszyscy udali się do pięknie na tę okazję udekorowanej szkoły.

Dalsza część obchodów odbywała się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie po wstępnych słowach ks. biskupa Adama Wodarczyka, Prezydenta Miasta Rybnika Pana Piotra Kuczery oraz po słowach powitania i wyjaśnieniu sensu naszego spotkania przez naszego pana dyrektora Łukasza Widerę, rozpoczął się krótki program artystyczny. Przed zaproszonymi gośćmi i całą szeroką publicznością, składającą się z uczniów naszego zespołu oraz delegacji różnych szkół Jana Pawła Z terenu archidiecezji katowickiej, najpierw wystąpili nasi przedstawiciele - prezentując profesjonalnie przygotowany taniec Polonez wykonany w staropolskich strojach epokowych, następnie swój bardzo ciekawy i porywający program przedstawiciele Zespołu Edukacji Artystycznej "Przygoda".

 

Po części oficjalnej, zaproszeni goście udali się na obiad, natomiast uczniowie wzięli udział w kolejnych działaniach. Część uczniów udała się do sal lekcyjnych, by w dwóch grupach wiekowych (IV-VI i VII-VIII) rywalizować w finale konkursu wiedzy o Janie Pawle II, zaś pozostali uczniowie wysłuchali prelekcji na temat chorągwi i uczesniczyli w warsztatach dotyczących ceremoniału szkolnego pocztu sztandarowego, które to przeprowadził dla nasz gość specjalny - pan Krzysztof J. Guzek, członek specjalistycznych towarzystw naukowych, ekspert w zakresie weksylologii.

 

W spotkaniu reprezentowane były następujące placówki noszące imię Jana Pawła II:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Rybnik-Ochojec
Szkoła Podstawowa nr 4 Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 1 Czerwionka-Leszczyny
Szkoła Podstawowa nr 3 Wodzisław Śląski
Szkoła Podstawowa nr 17 Chorzów
Szkoła Podstawowa nr 2 Radzionków
Szkoła Podstawowa nr 17 Mysłowice
Szkoła Podstawowa Paniówki
Szkoła Podstawowa Kornowac
Szkoła Podstawowa nr 6 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 2 Wola
Zespół Szkół nr 5 Jastrzębie-Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 3 Pszczyna
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Siemianowice Śląskie
Szkoła Podstawowa nr 15 Katowice
Szkoła Podstawowa nr 27 Ruda Śląska Halemba
Szkoła Podstawowa nr 2 Chorzów
Przedszkole nr 17 Żory

 

Rybnickie placówki oświatowe reprezentowane były przez poczty sztandarowe następujących szkół:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Jejkowice
Szkoła Podstawowa nr 12 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Konrada Szwedy
Szkoła Podstawowa nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
ks. bp Adam Wodarczyk
Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera
Z-ca PM Rybnika Wojciech Świerkosz
ks. prob. Albert Rother
ks. dziekan Krystian Helbik
ks. Jacek Błaszczok - opiekun duchowy szkół JP2
ks. Henryk Kołodziej
ks. prałat Jerzy Lisczyk
Przedstawiciele Wydziału Edukacji UM Rybnika
Dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II
Dyrektorzy rybnickich placówek oświatowych
Dyrektorzy CUW oraz Muzeum
Radni Rady Miasta Rybnika
przedstawiciele oświatowych związków zawodowych
pan Krzysztof J. Guzek - członek specjalistycznych towarzystw naukowych, ekspert w zakresie weksylologii

 

Relacja z uroczystości ukazała się w tygodniku "Nowiny" oraz na lokalnych portalach internetowych:

www.rybnik.com.pl

www.rybnik.dlawas.info

 

 

Organizacja naszego spotkania nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrego serca, dlatego w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować:

- panu Krzysztofowi J. Guzkowi z Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego,

- panu Wojciechowi Swoboda z Restauracji Hotelu Biały Dom

- firmie Bemar z Gliwic

- panu Grzegorzowi Polakowi z firmy Węglohut

- Radzie Dzielnicy Ochojec

- panu Krzysztofowi Wysłucha

- panu Janowi Grzonce z księgarni Orbita

- państwu Grzechnik

- państwu Plewa

- państwu Szymura

- pani Beacie Kowalewskiej

- górnikom i emerytom górniczym z Ochojca

- Komendzie Miejskiej Policji z Rybnika

- Rybnickiemu Sztabowi Ratownictwa

- Ochotniczej Straży Pożarnej Ochojec

- panu Zbigniewowi Kordule z "Pogotowia Flagowego"

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej