Wytyczne GIS, MEN i MZ

2020-05-18

Poniżej załączamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć w zajęć w klasach I-III, konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych.

 

Zajęcia rewalidacyjne w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN

Zajęcia opiekuńcze dla klas I-III w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej