Wirtualne Dni Młodzieży z Janem Pawłem II

2021-04-30
Uczniowie klas IV-VIII oraz z dziećmi i młodzieżą innych polskich szkół uczestniczą w projekcie etwinning  "Wirtualne Dni Młodzieży z Janem Pawłem II".  W 2021 roku będziemy obchodzić 30. rocznicę Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce. Przekaz Jana Pawła II skierowany do dzieci i młodzieży ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Papież w swoim nauczaniu dotyka bardzo różnych dziedzin: życia duchowego, codziennych spraw, rozwoju indywidualnego i społecznego. Święty Jan Paweł II zawsze podkreślał swoją więź z młodymi. Od początku swego pontyfikatu zaufał młodym ludziom i w nich pokładał nadzieję wołając “Jesteście przyszłością świata! Jesteście nadzieją Kościoła! Jesteście moją nadzieją!”. Poprzez realizację projektu "Wirtualne Dni Młodzieży z Janem Pawłem II" chcemy zadbać o podtrzymanie wśród młodego pokolenia pamięci o Świętym Janie Pawle II. Uważamy, iż jest szczególnie istotne, aby w dobie zachwiania autorytetów i kryzysu wartości młodzież poznawała życie i dzieło wielkiego rodaka.
W ramach projektu uczniowie wykonali logo projektu, przygotowują prace multimedialne ilustrujące przesłanie Jana Pawła II zawarte w “Liście do dzieci”, opracują wspólną modlitwę oraz wezmą udział w quizie o życiu Papieża.
Pomysłodawcą, założycielem i koordynatorem projektu w szkole jest p. Agata Sączek.
 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej