2021-11-05

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

 

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

 

Głównym źródłem informacji jest strona: www.pamiec81.pl

W ramach przedstawionych zadań podjęliśmy się realizacji następujących działań:

 

– „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych 

 

– zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)

 

–  udział w konkursie literackim: „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”

 

- udział w konkursie: “I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” 

 

Ewa Franosz Górecka, Łukasz Masny

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej