Wizyta policjantki dzielnicowej

2023-03-09

W dniu 27 lutego odwiedziła nas policjantka dzielnicowa, która przeprowadziła z uczniami pogadankę nt. przestrzegania obowiązujących zasad współżycia społecznego i odpowiedzialności karnej nieletnich. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej