Realizacja projektu czytelniczego w klasach II i III „Mały Czytelnik”

2024-03-06

Głównym założeniem projektu jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie
społeczności szkolnej. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych
kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania oraz czytania ze
zrozumieniem. Przebywanie z książką jest ważną i pożądaną formą spędzania czasu.
Uczniowie klasy II i III czytają książki, opowiadają o nich, zachęcają kolegów i koleżanki do
sięgania po książkę, wykonują ciekawe prace plastyczne i techniczne.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej