2024-03-06

Uczniowie klasy II w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej omawiali tematy związane z
teatrem. Poznali zawody osób związanych z teatrem, przypomnieli sobie zasady zachowania
podczas przedstawienia. Na podsumowanie zajęć o teatrze dzieci wykonały kolorowe pacynki
wykorzystując różne materiały.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej