Prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się z poniższymi wytyczymi, informacjami, wskazówkami i grafikami, które prezentują zasady współpracy, nauki i pracy w szkole w czasie pandemii.

 

 

 

Wskazania dla Rodzica:


1) Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
2) Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
3) Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
4) Zaopatrz dziecko w maseczkę.
5) Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
6) W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
7) Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko do strefy przebywania (przedsionek przy głównym wejściu ) zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
8) Na teren budynku szkoły wchodź tylko w pilnych sprawach, po wcześniejszym telefonicznym lub internetowym umówieniu się.
9) Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
10) Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
11) Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez whatsappa, dziennik elektroniczny i inne kanały komunikacji– mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

pdf
plik pdf - 265.8 KB

Wytyczne dla szkół GIS, MZ i MEN na 1.09.2021 r. (03.08.2021)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej