DYREKCJA

 

Od 1 września 2018 roku dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II jest pan Łukasz Widera.

Funkcję wicedyrektora pełni pan Michał Idziaczyk.

SEKRETARIAT

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Funkcję sekretarza pełni pani Mirela Waluga.

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Borkowska Agata - język polski

Brzezina Kinga - język polski
Chmielewska Magdalena - nauczanie wczesnoszkolne, tyflopedagog, logopeda

Czech Adrianna - geografia, przyroda, bibliotekarz
Dębowy Urszula - wychowanie przedszkolne, język angielski, logopeda
Donalska Agnieszka - wychowanie przedszkolne

Dudek-Szymura Aleksandra - nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz
Ficek Klaudia - język polski, terapia pedagogiczna (urlop)

Franosz-Górecka Ewa - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca świetlicy

Gamoń Alina - nauczanie wczesnoszkolne, technika, informatyka
Idziaczyk Michał - język angielski, terapia pedagogiczna, informatyka, technika
Kaczmarczyk Teresa - matematyka, doradztwo zawodowe

Kłapyta Katarzyna - język angielski
Kołek Adriana - mtematyka, fizyka
Konsek Urszula - religia
Kras Beata - wychowanie fizyczne
Kula Joanna - wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Masny Łukasz - język niemiecki, historia
Mika-Dolecka Patrycja - wychowanie przedszkolne, logopeda, terapia pedagogiczna

Mika Barbara - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

Mitko Arkadiusz - plastyka, edukacja regionalna

Nadolny Dominika - edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technika
Nierada Beata - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
Sączek Agata - przyroda, biologia, pedagog szkolny, rewalidacja

Smolnik Justyna - chemia, rewalidacja

Ustianowska Agata - wychowanie przedszkolne, wychowawca świetlicy
Węgrzyk-Łanowa Lidia - muzyka, wychowawca świetlicy

Widera Adrianna - bibiotekarz
Widera Łukasz - informatyka, język angielski, religia, edukacja wczesnoszkolna

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej